Đại lý sắt thép Mạnh Tiến Phát lọt TOP 500 DN lớn nhất Việt Nam

Bảng tra Barem thép Hoa Sen (thép hộp, thép ống)

Bảng tra Barem thép Hoa Sen (thép hộp, thép ống) chi tiết, đầy đủ nhất sẽ giúp quý khách hàng biết chính xác thông tin chi tiết sản phẩm. Từ đó lựa chọn được sản phẩm phù hợp nhất cho công trình xây dựng của mình.

Đại lý sắt thép MTP tự hào là nhà cung cấp thép hộp số 1 khu vực phía Nam. Sản phẩm luôn có sẵn tại kho để phục vu quý khách. Mọi chi tiết mua thép hộp đen, mạ kẽm nhúng nóng Hoa Sen mới 100%, xin vui lòng liên hệ phòng kinh doanh thép MTP qua hotline: 0936.600.600 (Mr Dinh) - 0917.63.63.67 (Ms Hai) - 0909.077.234 (Ms Yến) - 0917.02.03.03 (Ms Châu) - 0902.505.234 (Ms Thúy) - 0932.055.123 (Ms Loan) - 0932.010.345 (Ms Lan) - 0909.601.456 (Ms Nhung)

Bảng tra Barem thép Hoa Sen

Bảng số cây/bó thép ống hộp Hoa Sen

Bảng số cây/bó thép ống hộp Hoa Sen
Bảng số cây/bó thép ống hộp Hoa Sen

Dưới đây là thông số kỹ thuật cơ bản của các loại thép Hoa Sen phổ biến trên thị trường hiện nay:

Bảng tra Barem thép ống nhúng kẽm Hoa Sen

Tên hàng hóa Mã items Tỷ trọng barem (kg/cây)
Thép ống nhúng kẽm: 21.2mmx1.20mmx6.0m 507000001 3.55
Thép ống nhúng kẽm: 21.2mmx1.30mmx6.0m 507000002 3.83
Thép ống nhúng kẽm: 21.2mmx1.40mmx6.0m 507000003 4.10
Thép ống nhúng kẽm: 21.2mmx1.50mmx6.0m 507000004 4.37
Thép ống nhúng kẽm: 21.2mmx1.60mmx6.0m 507000005 4.64
Thép ống nhúng kẽm: 21.2mmx1.90mmx6.0m 507000006 5.43
Thép ống nhúng kẽm: 21.2mmx2.10mmx6.0m 507000007 5.93
Thép ống nhúng kẽm: 21.2mmx2.30mmx6.0m 507000008 6.43
Thép ống nhúng kẽm: 21.2mmx2.50mmx6.0m 507000009 6.92
Thép ống nhúng kẽm: 21.2mmx2.60mmx6.0m 507000010 7.16
Thép ống nhúng kẽm: 21.2mmx2.70mmx6.0m 507000011 7.39
Thép ống nhúng kẽm: 21.2mmx2.90mmx6.0m 507000012 7.85
Thép ống nhúng kẽm: 21.2mmx3.20mmx6.0m 507000013 8.52
Thép ống nhúng kẽm: 26.65mmx1.20mmx6.0m 507000014 4.52
Thép ống nhúng kẽm: 26.65mmx1.30mmx6.0m 507000015 4.88
Thép ống nhúng kẽm: 26.65mmx1.40mmx6.0m 507000016 5.23
Thép ống nhúng kẽm: 26.65mmx1.50mmx6.0m 507000017 5.58
Thép ống nhúng kẽm: 26.65mmx1.60mmx6.0m 507000018 5.93
Thép ống nhúng kẽm: 26.65mmx1.90mmx6.0m 507000019 6.96
Thép ống nhúng kẽm: 26.65mmx2.10mmx6.0m 507000020 7.63
Thép ống nhúng kẽm: 26.65mmx2.30mmx6.0m 507000021 8.29
Thép ống nhúng kẽm: 26.65mmx2.50mmx6.0m 507000022 8.93
Thép ống nhúng kẽm: 26.65mmx2.60mmx6.0m 507000023 9.25
Thép ống nhúng kẽm: 26.65mmx2.70mmx6.0m 507000024 9.57
Thép ống nhúng kẽm: 26.65mmx2.90mmx6.0m 507000025 10.19
Thép ống nhúng kẽm: 26.65mmx3.20mmx6.0m 507000026 11.10
Thép ống nhúng kẽm: 33.5mmx1.20mmx6.0m 507000027 5.73
Thép ống nhúng kẽm: 33.5mmx1.30mmx6.0m 507000028 6.19
Thép ống nhúng kẽm: 33.5mmx1.40mmx6.0m 507000029 6.65
Thép ống nhúng kẽm: 33.5mmx1.50mmx6.0m 507000030 7.10
Thép ống nhúng kẽm: 33.5mmx1.60mmx6.0m 507000031 7.55
Thép ống nhúng kẽm: 33.5mmx1.90mmx6.0m 507000032 8.88
Thép ống nhúng kẽm: 33.5mmx2.10mmx6.0m 507000033 9.76
Thép ống nhúng kẽm: 33.5mmx2.30mmx6.0m 507000034 10.62
Thép ống nhúng kẽm: 33.5mmx2.50mmx6.0m 507000035 11.47
Thép ống nhúng kẽm: 33.5mmx2.60mmx6.0m 507000036 11.89
Thép ống nhúng kẽm: 33.5mmx2.70mmx6.0m 507000037 12.30
Thép ống nhúng kẽm: 33.5mmx2.90mmx6.0m 507000038 13.13
Thép ống nhúng kẽm: 33.5mmx3.20mmx6.0m 507000039 14.35
Thép ống nhúng kẽm: 33.5mmx3.40mmx6.0m 507000040 15.14
Thép ống nhúng kẽm: 33.5mmx3.60mmx6.0m 507000041 15.93
Thép ống nhúng kẽm: 33.5mmx4.00mmx6.0m 507000042 17.46
Thép ống nhúng kẽm: 33.5mmx4.20mmx6.0m 507000043 18.21
Thép ống nhúng kẽm: 33.5mmx4.40mmx6.0m 507000044 18.94
Thép ống nhúng kẽm: 33.5mmx4.50mmx6.0m 507000045 19.31
Thép ống nhúng kẽm: 42.2mmx1.20mmx6.0m 507000046 7.28
Thép ống nhúng kẽm: 42.2mmx1.30mmx6.0m 507000047 7.87
Thép ống nhúng kẽm: 42.2mmx1.40mmx6.0m 507000048 8.45
Thép ống nhúng kẽm: 42.2mmx1.50mmx6.0m 507000049 9.03
Thép ống nhúng kẽm: 42.2mmx1.60mmx6.0m 507000050 9.61
Thép ống nhúng kẽm: 42.2mmx1.90mmx6.0m 507000051 11.33
Thép ống nhúng kẽm: 42.2mmx1.90mmx5.5m 507000327 10.39
Thép ống nhúng kẽm: 42.2mmx2.10mmx6.0m 507000052 12.46
Thép ống nhúng kẽm: 42.2mmx2.30mmx6.0m 507000053 13.58
Thép ống nhúng kẽm: 42.2mmx2.50mmx6.0m 507000054 14.69
Thép ống nhúng kẽm: 42.2mmx2.60mmx6.0m 507000055 15.23
Thép ống nhúng kẽm: 42.2mmx2.70mmx6.0m 507000056 15.78
Thép ống nhúng kẽm: 42.2mmx2.90mmx6.0m 507000057 16.86
Thép ống nhúng kẽm: 42.2mmx3.20mmx6.0m 507000058 18.47
Thép ống nhúng kẽm: 42.2mmx3.40mmx6.0m 507000059 19.52
Thép ống nhúng kẽm: 42.2mmx3.60mmx6.0m 507000060 20.56
Thép ống nhúng kẽm: 42.2mmx4.00mmx6.0m 507000061 22.61
Thép ống nhúng kẽm: 42.2mmx4.20mmx6.0m 507000062 23.61
Thép ống nhúng kẽm: 42.2mmx4.40mmx6.0m 507000063 24.61
Thép ống nhúng kẽm: 42.2mmx4.50mmx6.0m 507000064 25.10
Thép ống nhúng kẽm: 48.1mmx1.20mmx6.0m 507000065 8.33
Thép ống nhúng kẽm: 48.1mmx1.30mmx6.0m 507000066 9.00
Thép ống nhúng kẽm: 48.1mmx1.40mmx6.0m 507000067 9.67
Thép ống nhúng kẽm: 48.1mmx1.50mmx6.0m 507000068 10.34
Thép ống nhúng kẽm: 48.1mmx1.60mmx6.0m 507000069 11.01
Thép ống nhúng kẽm: 48.1mmx1.90mmx6.0m 507000070 12.99
Thép ống nhúng kẽm: 48.1mmx1.90mmx6.8m 507000358 14.72
Thép ống nhúng kẽm: 48.1mmx2.10mmx6.0m 507000071 14.29
Thép ống nhúng kẽm: 48.1mmx2.30mmx6.0m 507000072 15.59
Thép ống nhúng kẽm: 48.1mmx2.50mmx6.0m 507000073 16.87
Thép ống nhúng kẽm: 48.1mmx2.60mmx6.0m 507000074 17.50
Thép ống nhúng kẽm: 48.1mmx2.70mmx6.0m 507000075 18.14
Thép ống nhúng kẽm: 48.1mmx2.90mmx6.0m 507000076 19.39
Thép ống nhúng kẽm: 48.1mmx3.20mmx6.0m 507000077 21.26
Thép ống nhúng kẽm: 48.1mmx3.40mmx6.0m 507000078 22.49
Thép ống nhúng kẽm: 48.1mmx3.60mmx6.0m 507000079 23.70
Thép ống nhúng kẽm: 48.1mmx4.00mmx6.0m 507000080 26.10
Thép ống nhúng kẽm: 48.1mmx4.20mmx6.0m 507000081 27.28
Thép ống nhúng kẽm: 48.1mmx4.40mmx6.0m 507000082 28.45
Thép ống nhúng kẽm: 48.1mmx4.50mmx6.0m 507000083 29.03
Thép ống nhúng kẽm: 59.9mmx1.20mmx6.0m 507000084 10.42
Thép ống nhúng kẽm: 59.9mmx1.30mmx6.0m 507000085 11.27
Thép ống nhúng kẽm: 59.9mmx1.40mmx6.0m 507000086 12.12
Thép ống nhúng kẽm: 59.9mmx1.50mmx6.0m 507000087 12.96
Thép ống nhúng kẽm: 59.9mmx1.60mmx6.0m 507000088 13.80
Thép ống nhúng kẽm: 59.9mmx1.90mmx6.0m 507000089 16.31
Thép ống nhúng kẽm: 59.9mmx2.10mmx6.0m 507000090 17.96
Thép ống nhúng kẽm: 59.9mmx2.30mmx6.0m 507000091 19.60
Thép ống nhúng kẽm: 59.9mmx2.50mmx6.0m 507000092 21.23
Thép ống nhúng kẽm: 59.9mmx2.60mmx6.0m 507000093 22.04
Thép ống nhúng kẽm: 59.9mmx2.70mmx6.0m 507000094 22.85
Thép ống nhúng kẽm: 59.9mmx2.90mmx6.0m 507000095 24.46
Thép ống nhúng kẽm: 59.9mmx3.20mmx6.0m 507000096 26.85
Thép ống nhúng kẽm: 59.9mmx3.40mmx6.0m 507000097 28.42
Thép ống nhúng kẽm: 59.9mmx3.60mmx6.0m 507000098 29.99
Thép ống nhúng kẽm: 59.9mmx3.96mmx6.0m 507000104 32.78
Thép ống nhúng kẽm: 59.9mmx4.00mmx6.0m 507000099 33.08
Thép ống nhúng kẽm: 59.9mmx4.20mmx6.0m 507000100 34.61
Thép ống nhúng kẽm: 59.9mmx4.40mmx6.0m 507000101 36.13
Thép ống nhúng kẽm: 59.9mmx4.50mmx6.0m 507000102 36.89
Thép ống nhúng kẽm: 59.9mmx4.60mmx6.0m 507000103 37.64
Thép ống nhúng kẽm: 59.9mmx4.78mmx6.0m 507000105 38.98
Thép ống nhúng kẽm: 59.9mmx5.16mmx6.0m 41.79
Thép ống nhúng kẽm: 75.6mmx1.20mmx6.0m 507000106 13.21
Thép ống nhúng kẽm: 75.6mmx1.30mmx6.0m 507000107 14.29
Thép ống nhúng kẽm: 75.6mmx1.40mmx6.0m 507000108 15.37
Thép ống nhúng kẽm: 75.6mmx1.50mmx6.0m 507000109 16.45
Thép ống nhúng kẽm: 75.6mmx1.60mmx6.0m 507000110 17.52
Thép ống nhúng kẽm: 75.6mmx1.90mmx6.0m 507000111 20.72
Thép ống nhúng kẽm: 75.6mmx2.10mmx6.0m 507000112 22.84
Thép ống nhúng kẽm: 75.6mmx2.30mmx6.0m 507000113 24.94
Thép ống nhúng kẽm: 75.6mmx2.50mmx6.0m 507000114 27.04
Thép ống nhúng kẽm: 75.6mmx2.60mmx6.0m 507000115 28.08
Thép ống nhúng kẽm: 75.6mmx2.70mmx6.0m 507000116 29.12
Thép ống nhúng kẽm: 75.6mmx2.90mmx6.0m 507000117 31.19
Thép ống nhúng kẽm: 75.6mmx3.20mmx6.0m 507000118 34.28
Thép ống nhúng kẽm: 75.6mmx3.40mmx6.0m 507000119 36.32
Thép ống nhúng kẽm: 75.6mmx3.60mmx6.0m 507000120 38.35
Thép ống nhúng kẽm: 75.6mmx3.96mmx6.0m 507000126 41.98
Thép ống nhúng kẽm: 75.6mmx4.00mmx6.0m 507000121 42.38
Thép ống nhúng kẽm: 75.6mmx4.20mmx6.0m 507000122 44.37
Thép ống nhúng kẽm: 75.6mmx4.40mmx6.0m 507000123 46.35
Thép ống nhúng kẽm: 75.6mmx4.50mmx6.0m 507000124 47.34
Thép ống nhúng kẽm: 75.6mmx4.60mmx6.0m 507000125 48.32
Thép ống nhúng kẽm: 75.6mmx4.78mmx6.0m 507000127 50.09
Thép ống nhúng kẽm: 75.6mmx5.16mmx6.0m 53.78
Thép ống nhúng kẽm: 113.5mmx2.50mmx6.0m 507000262 41.06
Thép ống nhúng kẽm: 113.5mmx2.60mmx6.0m 507000176 42.66
Thép ống nhúng kẽm: 113.5mmx2.70mmx6.0m 507000177 44.26
Thép ống nhúng kẽm: 113.5mmx2.90mmx6.0m 507000178 47.46
Thép ống nhúng kẽm: 113.5mmx3.20mmx6.0m 507000179 52.22
Thép ống nhúng kẽm: 113.5mmx3.40mmx6.0m 507000180 55.39
Thép ống nhúng kẽm: 113.5mmx3.60mmx6.0m 507000181 58.54
Thép ống nhúng kẽm: 113.5mmx3.96mmx6.0m 507000219 80.47
Thép ống nhúng kẽm: 113.5mmx4.00mmx6.0m 507000182 64.81
Thép ống nhúng kẽm: 113.5mmx4.20mmx6.0m 507000183 67.92
Thép ống nhúng kẽm: 113.5mmx4.40mmx6.0m 507000184 71.03
Thép ống nhúng kẽm: 113.5mmx4.50mmx6.0m 507000185 72.57
Thép ống nhúng kẽm: 113.5mmx4.60mmx6.0m 507000186 74.12
Thép ống nhúng kẽm: 113.5mmx4.78mmx6.0m 76.89
Thép ống nhúng kẽm: 113.5mmx5.16mmx6.0m 507000189 82.71
Thép ống nhúng kẽm: 113.5mmx5.56mmx6.0m 88.80
Thép ống nhúng kẽm: 113.5mmx6.35mmx6.0m 100.67
Thép ống nhúng kẽm: 114.3mmx6.02mmx6.0m 507000342 96.42
Thép ống nhúng kẽm: 126.8mmx2.50mmx6.0m 507000263 45.98
Thép ống nhúng kẽm: 126.8mmx2.60mmx6.0m 507000192 47.78
Thép ống nhúng kẽm: 126.8mmx2.70mmx6.0m 507000193 49.58
Thép ống nhúng kẽm: 126.8mmx2.90mmx6.0m 507000194 53.16
Thép ống nhúng kẽm: 126.8mmx3.20mmx6.0m 507000195 58.52
Thép ống nhúng kẽm: 126.8mmx3.40mmx6.0m 507000196 62.08
Thép ống nhúng kẽm: 126.8mmx3.60mmx6.0m 507000197 65.62
Thép ống nhúng kẽm: 126.8mmx3.96mmx6.0m 71.97
Thép ống nhúng kẽm: 126.8mmx4.00mmx6.0m 507000198 72.68
Thép ống nhúng kẽm: 126.8mmx4.20mmx6.0m 507000199 76.19
Thép ống nhúng kẽm: 126.8mmx4.40mmx6.0m 507000200 79.69
Thép ống nhúng kẽm: 126.8mmx4.50mmx6.0m 507000201 81.43
Thép ống nhúng kẽm: 126.8mmx4.60mmx6.0m 507000202 83.17
Thép ống nhúng kẽm: 126.8mmx4.78mmx6.0m 86.30
Thép ống nhúng kẽm: 126.8mmx5.16mmx6.0m 507000205 92.87
Thép ống nhúng kẽm: 126.8mmx5.56mmx6.0m 99.74
Thép ống nhúng kẽm: 126.8mmx6.35mmx6.0m 113.17
Thép ống nhúng kẽm: 141.3mmx2.60mmx6.0m 507000208 53.36
Thép ống nhúng kẽm: 141.3mmx2.70mmx6.0m 507000209 55.37
Thép ống nhúng kẽm: 141.3mmx2.90mmx6.0m 507000210 59.39
Thép ống nhúng kẽm: 141.3mmx3.20mmx6.0m 507000211 65.39
Thép ống nhúng kẽm: 141.3mmx3.40mmx6.0m 507000212 69.37
Thép ống nhúng kẽm: 141.3mmx3.60mmx6.0m 507000213 73.35
Thép ống nhúng kẽm: 141.3mmx3.96mmx6.0m 507000219 80.47
Thép ống nhúng kẽm: 141.3mmx4.00mmx6.0m 507000214 81.26
Thép ống nhúng kẽm: 141.3mmx4.20mmx6.0m 507000215 85.20
Thép ống nhúng kẽm: 141.3mmx4.40mmx6.0m 507000216 89.13
Thép ống nhúng kẽm: 141.3mmx4.50mmx6.0m 507000217 91.08
Thép ống nhúng kẽm: 141.3mmx4.60mmx6.0m 507000218 93.04
Thép ống nhúng kẽm: 141.3mmx4.78mmx6.0m 507000220 96.55
Thép ống nhúng kẽm: 141.3mmx5.16mmx6.0m 507000221 103.94
Thép ống nhúng kẽm: 141.3mmx5.56mmx6.0m 507000222 111.67
Thép ống nhúng kẽm: 141.3mmx6.35mmx6.0m 507000223 126.79
Thép ống nhúng kẽm: 141.3mmx7.11mmx6.0m 507000296 141.17
Thép ống nhúng kẽm: 168.3mmx2.60mmx6.0m 507000224 63.74
Thép ống nhúng kẽm: 168.3mmx2.70mmx6.0m 507000225 66.16
Thép ống nhúng kẽm: 168.3mmx2.90mmx6.0m 507000226 70.97
Thép ống nhúng kẽm: 168.3mmx3.20mmx6.0m 507000227 78.17
Thép ống nhúng kẽm: 168.3mmx3.40mmx6.0m 507000228 82.96
Thép ống nhúng kẽm: 168.3mmx3.60mmx6.0m 507000229 87.73
Thép ống nhúng kẽm: 168.3mmx3.96mmx6.0m 507000235 96.29
Thép ống nhúng kẽm: 168.3mmx4.00mmx6.0m 507000230 97.24
Thép ống nhúng kẽm: 168.3mmx4.20mmx6.0m 507000231 101.98
Thép ống nhúng kẽm: 168.3mmx4.40mmx6.0m 507000232 106.70
Thép ống nhúng kẽm: 168.3mmx4.50mmx6.0m 507000233 109.06
Thép ống nhúng kẽm: 168.3mmx4.60mmx6.0m 507000234 111.42
Thép ống nhúng kẽm: 168.3mmx4.78mmx6.0m 507000236 115.65
Thép ống nhúng kẽm: 168.3mmx5.00mmx6.0m 507000237 120.81
Thép ống nhúng kẽm: 168.3mmx5.16mmx6.0m 507000238 124.55
Thép ống nhúng kẽm: 168.3mmx5.56mmx6.0m 507000239 133.88
Thép ống nhúng kẽm: 168.3mmx6.35mmx6.0m 507000240 152.16
Thép ống nhúng kẽm: 168.3mmx7.11mmx6.0m 507000287 169.57
Thép ống nhúng kẽm: 219.1mmx2.60mmx6.0m 507000241 83.29
Thép ống nhúng kẽm: 219.1mmx2.70mmx6.0m 507000242 86.45
Thép ống nhúng kẽm: 219.1mmx2.90mmx6.0m 507000243 92.77
Thép ống nhúng kẽm: 219.1mmx3.20mmx6.0m 507000244 102.22
Thép ống nhúng kẽm: 219.1mmx3.40mmx6.0m 507000245 108.51
Thép ống nhúng kẽm: 219.1mmx3.60mmx6.0m 507000246 114.79
Thép ống nhúng kẽm: 219.1mmx3.96mmx6.0m 507000252 126.06
Thép ống nhúng kẽm: 219.1mmx4.00mmx6.0m 507000247 127.30
Thép ống nhúng kẽm: 219.1mmx4.20mmx6.0m 507000248 133.55
Thép ống nhúng kẽm: 219.1mmx4.40mmx6.0m 507000249 139.77
Thép ống nhúng kẽm: 219.1mmx4.50mmx6.0m 507000250 142.88
Thép ống nhúng kẽm: 219.1mmx4.60mmx6.0m 507000251 145.99
Thép ống nhúng kẽm: 219.1mmx4.78mmx6.0m 507000253 151.58
Thép ống nhúng kẽm: 219.1mmx5.16mmx6.0m 507000254 163.34
Thép ống nhúng kẽm: 219.1mmx5.56mmx6.0m 507000255 175.67
Thép ống nhúng kẽm: 219.1mmx6.35mmx6.0m 507000256 199.89
Thép ống nhúng kẽm: 102mmx2.10mmx6.0m 507000144 31.04
Thép ống nhúng kẽm: 102mmx2.30mmx6.0m 507000145 33.93
Thép ống nhúng kẽm: 102mmx2.50mmx6.0m 507000146 36.81
Thép ống nhúng kẽm: 102mmx2.60mmx6.0m 507000147 38.24
Thép ống nhúng kẽm: 102mmx2.70mmx6.0m 507000148 39.67
Thép ống nhúng kẽm: 102mmx2.90mmx6.0m 507000149 42.52
Thép ống nhúng kẽm: 102mmx3.20mmx6.0m 507000150 46.78
Thép ống nhúng kẽm: 102mmx3.40mmx6.0m 507000151 49.60
Thép ống nhúng kẽm: 102mmx3.60mmx6.0m 507000152 52.41
Thép ống nhúng kẽm: 102mmx3.96mmx6.0m 507000158 57.44
Thép ống nhúng kẽm: 102mmx4.00mmx6.0m 507000153 58.00
Thép ống nhúng kẽm: 102mmx4.20mmx6.0m 507000154 60.78
Thép ống nhúng kẽm: 102mmx4.40mmx6.0m 507000155 63.54
Thép ống nhúng kẽm: 102mmx4.50mmx6.0m 507000156 64.92
Thép ống nhúng kẽm: 102mmx4.60mmx6.0m 507000157 66.29
Thép ống nhúng kẽm: 102mmx4.78mmx6.0m 507000159 68.76
Thép ống nhúng kẽm: 102mmx5.16mmx6.0m 73.93
Thép ống nhúng kẽm: 108mmx2.50mmx6.0m 39.02
Thép ống nhúng kẽm: 108mmx2.60mmx6.0m 507000160 40.55
Thép ống nhúng kẽm: 108mmx2.70mmx6.0m 507000161 42.07
Thép ống nhúng kẽm: 108mmx2.90mmx6.0m 507000162 45.10
Thép ống nhúng kẽm: 108mmx3.20mmx6.0m 507000163 49.62
Thép ống nhúng kẽm: 108mmx3.40mmx6.0m 507000164 52.62
Thép ống nhúng kẽm: 108mmx3.60mmx6.0m 507000165 55.61
Thép ống nhúng kẽm: 108mmx3.96mmx6.0m 60.96
Thép ống nhúng kẽm: 108mmx4.00mmx6.0m 507000166 61.55
Thép ống nhúng kẽm: 108mmx4.20mmx6.0m 507000167 64.50
Thép ống nhúng kẽm: 108mmx4.40mmx6.0m 507000168 67.45
Thép ống nhúng kẽm: 108mmx4.50mmx6.0m 507000169 68.91
Thép ống nhúng kẽm: 108mmx4.60mmx6.0m 507000170 70.38
Thép ống nhúng kẽm: 108mmx4.78mmx6.0m 73.00
Thép ống nhúng kẽm: 108mmx5.16mmx6.0m 507000173 78.52
Thép ống nhúng kẽm: 108mmx5.56mmx6.0m 84.27
Thép ống nhúng kẽm: 108mmx6.35mmx6.0m 95.50
Thép ống nhúng kẽm: 88.3mmx2.10mmx6.0m 507000128 26.78
Thép ống nhúng kẽm: 88.3mmx2.30mmx6.0m 507000129 29.27
Thép ống nhúng kẽm: 88.3mmx2.50mmx6.0m 507000130 31.74
Thép ống nhúng kẽm: 88.3mmx2.60mmx6.0m 507000131 32.97
Thép ống nhúng kẽm: 88.3mmx2.70mmx6.0m 507000132 34.20
Thép ống nhúng kẽm: 88.3mmx2.90mmx6.0m 507000133 36.64
Thép ống nhúng kẽm: 88.3mmx3.20mmx6.0m 507000134 40.29
Thép ống nhúng kẽm: 88.3mmx3.40mmx6.0m 507000135 42.71
Thép ống nhúng kẽm: 88.3mmx3.60mmx6.0m 507000136 45.12
Thép ống nhúng kẽm: 88.3mmx3.96mmx6.0m 507000142 49.42
Thép ống nhúng kẽm: 88.3mmx4.00mmx6.0m 507000137 49.89
Thép ống nhúng kẽm: 88.3mmx4.20mmx6.0m 507000138 52.26
Thép ống nhúng kẽm: 88.3mmx4.40mmx6.0m 507000139 54.62
Thép ống nhúng kẽm: 88.3mmx4.50mmx6.0m 507000140 55.80
Thép ống nhúng kẽm: 88.3mmx4.60mmx6.0m 507000141 56.97
Thép ống nhúng kẽm: 88.3mmx4.78mmx6.0m 507000143 59.07
Thép ống nhúng kẽm: 88.3mmx5.16mmx6.0m 63.48
Thép ống nhúng kẽm: 88.3mmx5.56mmx6.0m 68.07

Bảng tra Barem thép hộp mạ kẽm Hoa Sen

Tên Hàng Số Cây/Bó Tỷ Trọng (kg/cây)
Thép hộp mạ kẽm Z080: 14mmx14mmx0.80mmx6.0m 196 1.97
Thép hộp mạ kẽm Z080: 14mmx14mmx0.90mmx6.0m 196 2.19
Thép hộp mạ kẽm Z080: 14mmx14mmx1.00mmx6.0m 196 2.41
Thép hộp mạ kẽm Z080: 14mmx14mmx1.10mmx6.0m 196 2.63
Thép hộp mạ kẽm Z080: 13mmx26mmx0.80mmx6.0m 128 2.79
Thép hộp mạ kẽm Z080: 13mmx26mmx0.90mmx6.0m 128 3.12
Thép hộp mạ kẽm Z080: 13mmx26mmx1.00mmx6.0m 128 3.45
Thép hộp mạ kẽm Z080: 13mmx26mmx1.10mmx6.0m 128 3.77
Thép hộp mạ kẽm Z080: 16mmx16mmx1.00mmx6.0m 200 2.79
Thép hộp mạ kẽm Z080: 16mmx16mmx1.10mmx6.0m 200 3.04
Thép hộp mạ kẽm Z080: 20mmx20mmx0.80mmx6.0m 200 2.87
Thép hộp mạ kẽm Z080: 20mmx20mmx0.90mmx6.0m 200 3.21
Thép hộp mạ kẽm Z080: 20mmx20mmx1.00mmx6.0m 200 3.54
Thép hộp mạ kẽm Z080: 20mmx20mmx1.10mmx6.0m 200 3.87
Thép hộp mạ kẽm Z080: 20mmx20mmx1.20mmx6.0m 200 4.2
Thép hộp mạ kẽm Z080: 20mmx20mmx1.40mmx6.0m 200 4.83
Thép hộp mạ kẽm Z080: 25mmx25mmx0.80mmx6.0m 100 3.62
Thép hộp mạ kẽm Z080: 25mmx25mmx0.90mmx6.0m 100 4.06
Thép hộp mạ kẽm Z080: 25mmx25mmx1.00mmx6.0m 100 4.48
Thép hộp mạ kẽm Z080: 25mmx25mmx1.10mmx6.0m 100 4.91
Thép hộp mạ kẽm Z080: 25mmx25mmx1.20mmx6.0m 100 5.33
Thép hộp mạ kẽm Z080: 25mmx25mmx1.40mmx6.0m 100 6.15
Thép hộp mạ kẽm Z080: 20mmx40mmx0.80mmx6.0m 98 4.38
Thép hộp mạ kẽm Z080: 20mmx40mmx0.90mmx6.0m 98 4.9
Thép hộp mạ kẽm Z080: 20mmx40mmx1.00mmx6.0m 98 5.43
Thép hộp mạ kẽm Z080: 20mmx40mmx1.10mmx6.0m 98 5.94
Thép hộp mạ kẽm Z080: 20mmx40mmx1.20mmx6.0m 98 6.46
Thép hộp mạ kẽm Z080: 20mmx40mmx1.40mmx6.0m 98 7.47
Thép hộp mạ kẽm Z080: 30mmx30mmx0.80mmx6.0m 100 4.38
Thép hộp mạ kẽm Z080: 30mmx30mmx0.90mmx6.0m 100 4.9
Thép hộp mạ kẽm Z080: 30mmx30mmx1.00mmx6.0m 100 5.43
Thép hộp mạ kẽm Z080: 30mmx30mmx1.10mmx6.0m 100 5.94
Thép hộp mạ kẽm Z080: 30mmx30mmx1.20mmx6.0m 100 6.46
Thép hộp mạ kẽm Z080: 30mmx30mmx1.40mmx6.0m 100 7.47
Thép hộp mạ kẽm Z120: 40mmx40mmx1.80mmx6.0m 49 12.83
Thép hộp mạ kẽm Z080: 40mmx40mmx0.90mmx6.0m 49 6.6
Thép hộp mạ kẽm Z080: 40mmx40mmx1.00mmx6.0m 49 7.31
Thép hộp mạ kẽm Z080: 40mmx40mmx1.10mmx6.0m 49 8.02
Thép hộp mạ kẽm Z080: 40mmx40mmx1.20mmx6.0m 49 8.72
Thép hộp mạ kẽm Z080: 40mmx40mmx1.40mmx6.0m 49 10.11
Thép hộp mạ kẽm Z080: 25mmx50mmx0.80mmx6.0m 50 5.51
Thép hộp mạ kẽm Z080: 25mmx50mmx0.90mmx6.0m 50 6.18
Thép hộp mạ kẽm Z080: 25mmx50mmx1.00mmx6.0m 50 6.84
Thép hộp mạ kẽm Z080: 25mmx50mmx1.10mmx6.0m 50 7.5
Thép hộp mạ kẽm Z080: 25mmx50mmx1.20mmx6.0m 50 8.15
Thép hộp mạ kẽm Z080: 25mmx50mmx1.40mmx6.0m 50 9.45
Thép hộp mạ kẽm Z120: 30mmx60mmx1.70mmx6.0m 50 13.76
Thép hộp mạ kẽm Z120: 100mmx100mmx1.80mmx6.0m 20 32.84
Thép hộp mạ kẽm Z120: 30mmx60mmx1.80mmx6.0m 50 14.53
Thép hộp mạ kẽm Z080: 30mmx60mmx0.80mmx6.0m 50 6.64
Thép hộp mạ kẽm Z080: 30mmx60mmx0.90mmx6.0m 50 7.45
Thép hộp mạ kẽm Z080: 30mmx60mmx1.00mmx6.0m 50 8.25
Thép hộp mạ kẽm Z080: 30mmx60mmx1.10mmx6.0m 50 9.05
Thép hộp mạ kẽm Z080: 30mmx60mmx1.20mmx6.0m 50 9.85
Thép hộp mạ kẽm Z080: 30mmx60mmx1.40mmx6.0m 50 11.43
Thép hộp mạ kẽm Z080: 30mmx90mmx1.10mmx6.0m 30 12.16
Thép hộp mạ kẽm Z080: 30mmx90mmx1.20mmx6.0m 30 13.24
Thép hộp mạ kẽm Z080: 30mmx90mmx1.40mmx6.0m 30 15.38
Thép hộp mạ kẽm Z120: 40mmx80mmx1.80mmx6.0m 50 19.61
Thép hộp mạ kẽm Z080: 40mmx80mmx1.00mmx6.0m 50 11.08
Thép hộp mạ kẽm Z080: 40mmx80mmx1.10mmx6.0m 50 12.16
Thép hộp mạ kẽm Z080: 40mmx80mmx1.20mmx6.0m 50 13.24
Thép hộp mạ kẽm Z080: 40mmx80mmx1.40mmx6.0m 50 15.38
Thép hộp mạ kẽm Z080: 50mmx50mmx1.00mmx6.0m 49 9.19
Thép hộp mạ kẽm Z080: 50mmx50mmx1.10mmx6.0m 49 10.09
Thép hộp mạ kẽm Z080: 50mmx50mmx1.20mmx6.0m 49 10.98
Thép hộp mạ kẽm Z080: 50mmx50mmx1.40mmx6.0m 49 12.74
Thép hộp mạ kẽm Z120: 50mmx50mmx1.80mmx6.0m 49 16.22
Thép hộp mạ kẽm Z080: 50mmx100mmx1.40mmx6.0m 40 19.33
Thép hộp mạ kẽm Z080: 50mmx100mmx1.10mmx6.0m 40 15.27
Thép hộp mạ kẽm Z080: 50mmx100mmx1.20mmx6.0m 40 16.63
Thép hộp mạ kẽm Z080: 50mmx100mmx1.40mmx6.0m 40 19.33
Thép hộp mạ kẽm Z080: 60mmx120mmx1.40mmx6.0m 20 23.3
Thép hộp mạ kẽm Z120: 60mmx120mmx1.80mmx6.0m 20 29.79
Thép hộp mạ kẽm Z080: 75mmx75mmx1.40mmx6.0m 20 19.1
Thép ống mạ kẽm Z080: 21mmx1.10mmx6.0m 169 3.27
Thép ống mạ kẽm Z080: 21mmx1.40mmx6.0m 169 4.1
Thép ống mạ kẽm Z080: 27mmx1.10mmx6.0m 127 4.16
Thép ống mạ kẽm Z080: 27mmx1.10mmx4.0m 127 2.773
Thép ống mạ kẽm Z080: 27mmx1.40mmx6.0m 127 5.23
Thép ống mạ kẽm Z080: 34mmx1.10mmx6.0m 91 5.27
Thép ống mạ kẽm Z080: 34mmx1.40mmx6.0m 91 6.65
Thép ống mạ kẽm Z080: 42mmx1.10mmx6.0m 61 6.69
Thép ống mạ kẽm Z080: 42mmx1.40mmx6.0m 61 8.45
Thép ống mạ kẽm Z080: 49mmx1.10mmx6.0m 61 7.65
Thép ống mạ kẽm Z080: 49mmx1.40mmx6.0m 61 9.67
Thép ống mạ kẽm Z080: 60mmx1.10mmx6.0m 37 9.57
Thép ống mạ kẽm Z080: 60mmx1.40mmx6.0m 37 12.12
Thép ống mạ kẽm Z080: 76mmx1.10mmx6.0m 37 12.12
Thép ống mạ kẽm Z080: 76mmx1.40mmx6.0m 37 15.36
Thép ống mạ kẽm Z120: 90mmx1.80mmx6.0m 19 23.04
Thép ống mạ kẽm Z080: 90mmx1.40mmx6.0m 19 17.99
Thép ống mạ kẽm Z120: 114mmx1.80mmx6.0m 19 29.75
Thép hộp mạ kẽm Z080: 90mmx90mmx1.40mmx6.0m 20 23.3
Thép hộp mạ kẽm Z120: 90mmx90mmx1.80mmx6.0m 20 29.79
Thép hộp mạ kẽm Z080: 50mmx100mmx1.80mmx6.0m 40 24.69

Quy trình mua bán Thép Hộp Vuông Mạ Kẽm Hoa Sen của Đại lý Sắt Thép MTP

Quy trình mua bán Thép Hộp Mạ Kẽm Hoa Sen tại Đại lý Sắt Thép MTP được thực hiện theo các bước sau đây:

  1. Liên hệ và tư vấn: Khách hàng có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi thông qua số điện thoại, email hoặc đến trực tiếp tại địa chỉ của Đại lý Sắt Thép MTP. Chúng tôi sẽ lắng nghe và tư vấn về các yêu cầu, kích thước, độ dày và số lượng Thép Hộp Vuông Mạ Kẽm Hoa Sen cần mua.
  2. Báo giá: Sau khi nhận được yêu cầu từ khách hàng, chúng tôi sẽ tiến hành xác định giá cả dựa trên yêu cầu và thông tin mua bán. Chúng tôi cam kết đưa ra giá cả cạnh tranh và hợp lý nhất.
  3. Xác nhận đơn hàng: Sau khi khách hàng chấp nhận báo giá, chúng tôi sẽ tiến hành xác nhận đơn hàng bằng việc lập hợp đồng mua bán. Hợp đồng này sẽ ghi rõ thông tin về sản phẩm, số lượng, giá cả và các điều khoản thỏa thuận khác.
  4. Thanh toán: Khách hàng tiến hành thanh toán theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán. Chúng tôi chấp nhận nhiều hình thức thanh toán như chuyển khoản ngân hàng, tiền mặt hoặc thanh toán bằng thẻ.
  5. Giao hàng: Sau khi thanh toán được xác nhận, chúng tôi sẽ tiến hành chuẩn bị và vận chuyển Thép Hộp Vuông Mạ Kẽm Hoa Sen đến địa chỉ yêu cầu của khách hàng. Chúng tôi cam kết đảm bảo đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng sản phẩm trong quá trình vận chuyển.
  6. Hỗ trợ sau bán hàng: Sau khi hàng hóa được giao đến khách hàng, chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng. Nếu có bất kỳ vấn đề nào về sản phẩm hoặc dịch vụ, chúng tôi sẽ nhanh chóng hỗ trợ để đảm bảo sự hài lòng tuyệt đối của khách hàng.

Với sự cam kết về chất lượng và uy tín, chúng tôi luôn đảm bảo mang đến cho khách hàng các loại thép hộp đáp ứng được các tiêu chuẩn kỹ thuật và yêu cầu của các dự án xây dựng. Chúng tôi đã thiết lập mối quan hệ đối tác vững chắc với các nhà sản xuất sắt thép hàng đầu, giúp chúng tôi có được nguồn cung cấp ổn định và giá cả hợp lý.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi ngay 1
Gọi ngay 2
Gọi ngay 3